BTI I BARNEHAGENE

Informasjon om B T I = Bedre Tverrfaglig Innsats

Her finner du ulike tiltak / tilbud som tilbys i Kristiansand. Hensikten er å gi publikum, foresatte og ansatte god oversikt og informasjon om hva som tilbys i kommunen.: https://www.kristiansand.kommune.no/tema/BTI/