Ukeoversikt

Hos Måkeungene starter aktiviteter og opplegg kl. 09.30. Da er det fint om alle er på plass. Noen barn synes det er litt vanskelig å komme inn i etablert lek, måltid eller aktiviteter. Det kan også være forstyrrende for resten av barnegruppa. Noen ganger tar vi spontane turer med barna, og da vil det ikke være noen igjen til å ta imot barn og foreldre. Det er derfor viktig at barnehagen får beskjed dersom barnet ikke kommer før kl. 09.30. Send gjerne SMS, eller ring på mobil 458 70 969 eller 99 700 223

Mandag:

Temasanger, klassikerne

Bevegelsesleker

Tirsdag:

Frilek, barnas selvvalgte aktiviteter  

Onsdag:

Bakedag

Ha-med-dag - barna kan ha med en leke hjemmefra. Husk å merke med barnas navn

NB! Kun leker som er godkjent for små barn!

Temasamling

Torsdag:

Vi ser i bøker om tema

Andre tema-aktiviteter

Fredag:

 Samlingsstund

Frilek

Når barn blir spurt om hva de har gjort i barnehagen, kan de ofte svare: "jeg har bare lekt".

Dette innebærer faktisk at barna har lært og opplevd utrolig mye! De har fått viktige erfaringer og ferdigheter.

De har for eksempel:

Les mer i årsplanen vår om hvorfor og hvordan vi gir leken en svært sentral og viktig plass.

Turdag: Vi prøver å gå tur minst en gang pr. uke. I utgangspunktet har vi satt opp onsdag,men holder alternative dager åpne ved behov.

Ukesoversikten er veiledende. Vi tar forbehold om endringer og barnas egne behov og innspill😊