PRAKTISK INFORMASJON TIL FORESATTE

Her legger vi ut linker til praktisk informasjon. Alt fra skriv om omgangssyke, til informasjon om tilvenning av nye barn i barnehagen vår. Vær oppmerksom på at kun oppdaterte vedtekter for barnehagen er gyldige. Vedtektene er oppdatert og gjelder for dette barnehageåret