DAGSRYTME PÅ AVDELING TERNA OG MÅKEUNGENE

Hver avdeling har sin faste dagsrytme. Barnehagens kjernetid er kl. 09.30-14.00. Dersom barna ikke kommer eller blir forsinket må barnehagen ha beskjed om dette, på grunn av beredskap og sikkerhet.

Dagsrytme avdeling Måkeungene

07.00-08.00 Frokost for morgenfugler

08.00-09.30 Rolige morgenaktiviteter, tilrettelagt lek.

09.30 Kjernetid starter.

09.30-10.00 Aktivitetsgrupper, temajobbing, turer, samlingsstund

10.00 Måltid

10.30 Bleieskift / dotrening.

10.30-13.30 Sovetid og frilek og aktiviteter inne/ute.

13.30 Måltid

14.00 Bleieskift, lek og fysisk aktivitet ute og inne

17.00 Barnehagen stenger

 

Dagsrytme avdeling Terna

07.00-08.00 Frokost blir servert i barnehagen

08.00-09.30 Frilek

09.30 Kjernetid starter

09.30-11.00 Aktivitetsgrupper

11.00 Samlingsstund

11.30 Måltid

12.15 Utelek

14.30 Måltid

15.00 Frilek

17.00 Barnehagen stenger