Vedtekter for Ternevig barnehage

Barnehagens vedtekter vil oppdateres med jevne mellomrom. NB! Foreldrebetaling/oppholdsbetaling følger til enhver tid Stortingets vedtak om makspris. Kostpenger justeres med foreldrerådets samtykke.

Her er link til de gjeldende vedtektene for Ternevig barnehage:

 

Vedtekter Ternevig barnehage aug.2019

Vedtektene er redigert etter innspill på foreldremøtet 26.09.2019