Vedtekter for Ternevig barnehage

Barnehagens vedtekter vil oppdateres med jevne mellomrom. NB! Foreldrebetaling/oppholdsbetaling følger til enhver tid Stortingets vedtak om makspris. Kostpenger justeres med foreldrerådets samtykke.

Her er link til de gjeldende vedtektene for Ternevig barnehage:

 

Vedtekter Ternevig barnehage 2022

Vedtektene er oppdatert og vedtatt i februar 2022