Vedtekter for Ternevig barnehage

Barnehagens vedtekter vil oppdateres med jevne mellomrom. NB! Foreldrebetaling/oppholdsbetaling følger til enhver tid Stortingets vedtak om makspris. Kostpenger justeres med foreldrerådets samtykke.