FORSKNINGSBASERT LÆRINGSMILJØUTVIKLING I KRISTIANSAND

Skoler og barnehager i Kristiansand kommune deltar i et stort og viktig prosjekt som går under forkortelsen FLIK. På Adressen nedenfor finner dere mer informasjon om hva dette går ut på.

Her kan dere lese mer om FLIK:

 

http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Oppvekstsektoren/Prosjekter/FLiK/